Wij richten ons zowel op kinderen, jongeren, hun ouders, alsook volwassenen.

Kinderen, jongeren en hun ouders

Wij voorzien psychologische begeleiding voor kinderen, jongeren en hun ouders. Aanmeldingsproblemen kunnen zijn : emotionele problemen (angst, depressie, rouw, scheiding, stress, …), gedragsmoeilijkheden (driftbuien, agressie, liegen, impulsiviteit, …), sociale moeilijkheden (pesten of gepest worden, contactproblemen, gebrek aan sociale vaardigheden, …), eetproblemen (anorexie, boulemie, …), (vermoeden van) autisme, aandachts- en concentratieproblemen, (vermoeden van) ADHD, faalangst, laag zelfbeeld, hoogbegaafdheid, …. Ouders kunnen tevens bij ons terecht voor opvoedingsvragen of ondersteuning.

Op vraag of in de loop van een begeleiding kan er psychodiagnostisch onderzoek gedaan worden naar intelligentie (vanaf 6 jaar), aandacht en concentratie, autisme, persoonlijkheidskenmerken.

Vragen met betrekking tot kinderen of jongeren worden door Liesbeth, Sofie, Julie en Laura opgenomen.

Volwassenen

We bieden psychologische begeleiding en ondersteuning aan voor volwassenen met blijvende moeilijkheden zoals stress, depressie, angstproblemen, relatieproblemen, verwerking van verlies, scheiding en/of ziekte, verslaving, CVS en fibromyalgie, eetproblemen, gebrek aan assertiviteit, gevoelens van minderwaardigheid, contactmoeilijkheden …. Ook schoolgerelateerde problemen (bij jongvolwassenen) zoals faalangst en uitstelgedrag kunnen behandeld worden. Desgewenst kan er psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden.

Deze vragen worden door Heidi of Luc opgenomen.

Waarvoor kunt u bij ons niet terecht?

We bieden geen relatietherapie aan.

Verslaggeving in het kader van een bezoekregeling voor kinderen in een echtscheidingssituatie, alsook expertise-onderzoek in functie van de rechtbank doen wij niet.

Er worden geen huisbezoeken gedaan.