We gaan uit van het principe van de trapsgewijze zorg ; we starten zoveel mogelijk met kortdurende hulp en gaan pas over naar meer intensieve hulpverlening als dit nodig is.

Er wordt samengewerkt met betrokken instanties (huisarts, CLB, school, …) of indien nodig, doorverwezen naar professionele hulpverleners uit de regio.

Kinderen en jongeren

Bij kinderen worden eerst de ouders uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Jongeren daarentegen komen meestal mee op het eerste gesprek. We gaan na welke bezorgdheid u als ouder hebt en of wij aan de slag kunnen gaan met uw vraag. Vaak volgen hierop een aantal gesprekken met het kind/jongere, om hierna terug samen te denken wat jullie als ouders en jullie kind/jongere verder op weg zet. Soms volgt hieruit een verdere opvolging of psychologische begeleiding van het kind/jongere en/of ouders.

Volwassenen

In een eerste, verkennend gesprek wordt nagegaan wat moeilijk loopt en welke meerwaarde de psychologische begeleiding kan hebben. Hierna wordt aan de slag gegaan met de thema’s en werkpunten die van belang zijn. De gesprekken volgen het tempo en de nood van de cliënt.